Dokumentacja

Aby pobrać dokumentację, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Katalog oprogramowania HEUTHES
Zastosowanie oprogramowania, charakterystyka Infostrady Bankowej, opisy programów firmy HEUTHES. Możliwości systemu MULTICENTAUR
MULTICENTAUR integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: System Główny, System Księgi Głównej kont rozrachunkowych, Centrum Rozliczeń i Reklamacji, System Kartowy, Home-Banking, ERP dla zaplecza banku. Możliwości systemu GRYFCARD
Opis modułu obsługi kart płatniczych. System przeznaczony do rozliczania operacji dokonanych przez klientów banku kartami płatniczymi. Umożliwia współpracę pomiędzy centrum rozliczeniowym kont a systemem księgowym. Możliwości systemu GRYFBANK
Moduł GRYFBANK stanowi jądro systemów obsługi banku. Zawiera on funkcje księgowe, obsługi dysponenckiej i kasowej, a także funkcje zaplecza księgowego i zarządzania systemem. System przeznaczony jest do stosowania zarówno w centrali banku, jak i w jego oddziałach. Możliwości systemu DMS/WORKFLOW
Rozwiązanie przeznaczone dla klientów zarówno z sektora finansowego, jak i z obszaru MSP. System zapewnia lepszą obsługę procesów wewnętrznych zaplecza banku i polepsza wymianę informacji pomiędzy pracownikami. Możliwości systemu ISOF-ERP
ISOF – Internetowy System Obsługi Firmy – to scentralizowany system przeznaczony do zarządzania małą i średnią firmą handlową oraz usługową. MC-CFT
MC-CFT - system wspierający przeciwdziałanie terroryzmowi w technologii Heuristics Pattern Finder. ISOF-PROFAP - Wsparcie zarządzania ryzykiem w bankowości
ISOF-PROFAP (ang. Probabilistic Failure Prediction) jest środowiskiem umożliwiającym zaawansowaną ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii złożonych systemów technicznych. Referencje HEUTHES
Referencje firmy HEUTHES.

Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie danych osobowych
kontakt e-mail lub telefoniczny

Zgodnie z zasadami RODO w HEUTHES przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Państwa danych i ich przetwarzania przez nas. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody, żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO.